Delno oblačno
  • -3 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
24. Januar 2018 - 0:00

01 474 08 00

Osebna izkaznica

Firma: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Skrajšana firma: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Sedež: Verovškova ulica 70, Ljubljana
Telefon: 01/474 08 00
Telefaks: 01/474 08 11
Internet: www.jhl.si
Št. vpisa v sodni register: 1/25680/00
Matična številka: 5860199
Davčna številka: 57209294
Identifikacijska številka za DDV: SI 57209294
Transakcijski račun: 02924-0012614747 (odprt pri NLB)
Šifra dejavnosti: 70.100 - Dejavnost uprav podjetij
Osnovni kapital: 151.446.841 EUR