Delno oblačno
  • -3 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
24. Januar 2018 - 0:00

01 474 08 00

Javna podjetja

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. povezuje štiri javna podjetja, ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za nemoteno oskrbo z javnimi storitvami. V JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. so povezana spodnja javna podjetja.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. Daljinska oskrba s toploto (vročo vodo in paro) in zemeljskim plinom.
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Skrb za varno oskrbo s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. Zagotavljanje varnega, zanesljivega in nemotenega javnega prevoza.
Snaga Javno podjetje d.o.o. Zbiranje, odvažanje in odlaganje vseh vrst odpadkov, čiščenje javnih površin in upravljanje ter vzdrževanje javnih sanitarij.