Delno oblačno
  • -3 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
24. Januar 2018 - 0:00

01 474 08 00

O družbi

Z izvajanjem dejavnosti skrbimo za nemoteno oskrbo uporabnikov

V JAVNEM HOLDINGU Ljubljana in povezanih javnih podjetjih se zavedamo, da kompleksne spremembe okolja vedno bolj izpostavljajo zahtevo po učinkovitih, konkurenčnih in k porabnikom usmerjenih javnih službah. Zavzemamo se za razvoj ponudbe takšnih storitev, ki bodo prilagojene tako potrebam porabnikov, kot tudi možnostim javnih podjetij.

Gonilo kakovosti je premišljena naložbena politika oziroma vlaganja v posodobitev infrastrukture in ostalih virov za kakovostno opravljanje storitev. Pri opravljanju dejavnosti sledimo razvojnim in okoljskim usmeritvam opredeljenim na državni in lokalni ravni.

V okviru investicijske sposobnosti bomo z razvojem gospodarskih javnih služb zagotavljali širitev komunalnih sistemov ob izboljšanju okoljskih razmer in skrbi za naravne vire. Posebna pozornost je namenjena spremljanju in nenehnemu nadzoru naravnih virov.