Pretežno oblačno
  • 5 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
24. April 2017 - 5:30

01 474 08 00

Svet ustanoviteljev

Svet ustanoviteljev je organ, ki izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana

Mestni svet Mestne občine Ljubljana in občinski sveti občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče so v letu 2004 sprejeli Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., kar je posledica priporočil Računskega sodišča Republike Slovenije in pripravljen v okviru izvrševanja popravljalnih ukrepov.  Z navedenim aktom so sveti občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih, povezanih v Javni holding in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb ustanovili skupni organ, imenovan Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Mestni trg 1.

Svet ustanoviteljev odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja, če se le-te ne sprejemajo v obliki odloka, daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi, daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja, daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja ter odloča o drugih zadevah v skladu z zakonodajo.

Letna poročila o delovanju Sveta ustanoviteljev se nahajajo v nadaljevanju.

Sestava Sveta ustanoviteljev

Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin:

  • Zoran Janković - župan Mestne občine Ljubljana, predsednik
  • Metod Ropret - župan Občine Brezovica, namestnik predsednika
  • Nejc Smole - župan Občine Medvode
  • Franc Setnikar - župan Občine Dobrova – Polhov Gradec
  • Ivan Jordan - župan Občine Škofljica
  • mag. Janez Tekavec - župan Občine Dol pri Ljubljani
  • Janko Prebil - župan Občine Horjul