Delno oblačno
  • -3 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
24. Januar 2018 - 0:00

01 474 08 00

Vodstvo družbe

Direktorica družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. je Zdenka Grozde, ki jo vodi vse od leta 2003. Družbeniki so jo na seji Skupščine JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. dne 13. decembra 2017 ponovno imenovali za direktorico družbe za  naslednji petletni mandat, ki prične teči s 1. aprilom 2018.

Zdenka Grozde je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1992 in leta 2001 vpisala magistrski študij, smer Javna uprava. Po zaključku fakultete se je zaposlila v Občini Ljubljana-Center, nato na Stanovanjskem skladu ljubljanskih občin in na Ministrstvu za promet in zveze RS, kjer je opravljala dela podsekretarke v pravni službi. V Mestni občini Ljubljana je bila pravna svetovalka v Oddelku za gospodarjenje s poslovnimi prostori in namestnica vodje kabineta županje. Poleg rednega dela je opravljala še funkcije predsednice Komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja MOL in tajnice Mestne volilne komisije. Opravila je tudi strokovni izpit iz državne uprave in dodatno izobraževanje v okviru Evropske šole za lokalno samoupravo ter usposabljanje za vodstveni kader MOL. Bila je članica nadzornega sveta Holdinga Ljubljana, družbe Ljubljanski sejem in nadzornega odbora Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. Trenutno je predsednica nadzornega sveta Tehnološkega parka Ljubljana in članica nadzornega sveta Gospodarskega razstavišča. 

Med trajanjem mandata direktorice Javnega holdinga je v preteklih letih opravljala še funkcijo začasne vršilke poslovodnih dolžnosti v družbah Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, Parkirišča Javno podjetje, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet in Žale Javno podjetje.

Je članica sveta Inštituta za javni sektor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V zadnjih letih je na Ekonomski fakulteti sodelovala tudi kot predavateljica s področja izvajanja gospodarskih javnih služb in delovanja javnih podjetij. Predavanja z omenjeno tematiko izvaja na različnih seminarjih in sodeluje na okroglih mizah s sorodnimi temami. S svojim izjemnim strokovnim znanjem sodeluje v številnih projektnih skupinah MOL.

Zdenka Grozde