Oblačno
  • 6 °C
  • Oblačno
Reported on:
13. December 2017 - 0:00

01 474 08 00

Podjetje danes

Osnovni namen družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. je krepitev odločilne vloge na področju strateškega vodenja sistema, ki zagotavlja učinkovito in strokovno zagotavljanje poslovnih funkcij družbam v skupini in drugim poslovnim subjektom.

Z namenom doseganje učinkovitosti poslovanja celotne skupine, ima JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. aktivno vlogo v strateškem usmerjanju javnih podjetij in zadevah, ki so ključne za razvoj družb v skupini.

Med osnovne dejavnosti družbe sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za izdelavo letnih načrtov, celovito upravljanje z investicijskimi načrti javnih podjetij in aktivno izvajanje nadzora nad strateškimi investicijami, spremljanje doseganja letnih načrtov in skrb za stroškovno učinkovitost družb v skupini, spremljanje doseganja strateških ciljev javnih podjetij, priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij in spremljanje izvajanja cenovne politike.

Poleg omenjenih dejavnosti v JAVNEM HOLDINGU Ljubljana, d.o.o. opravljajo tudi strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za potrebe Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

V JAVNI HOLDING Ljubljana povezana javna podjetja izvajajo številne in raznovrstne gospodarske javne službe, ki zagotavljajo osnovne pogoje za delo in zdravo življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana in šestih primestnih občin.

Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb. V okviru investicijske sposobnosti podjetja z razvojem zagotavljajo širitev sistemov in posvečajo veliko pozornost tudi skrbi za okolje.

Povezana javna podjetja z izvajanjem dejavnosti usklajujejo možnosti, ki so kar najbolj prilagojene potrebam uporabnikov.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj