Oblačno
  • 6 °C
  • Oblačno
Reported on:
12. December 2017 - 23:00

01 474 08 00

Brezplačen prevoz

Pravico do terminske brezplačne vozovnice lahko pridobijo osebe, ki imajo na območju MOL stalno prebivališče.

Upravičence do brezplačnega zapisa terminske vozovnice  s spremljevalcem na  kartico Urbana zelene barve določa 11. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov – prvi odstavek spremenjenega 25. člena (Uradni list RS, št. 9/14) je dostopen tukaj

O pravici do pridobitve brezplačne vozovnice, na podlagi vloge upravičenca, odloča pristojni organ MOL.

Upravičenec mora pristojnemu organu MOL predložiti vlogo za pridobitev brezplačne vozovnice za občane s stalnim prebivališčem na območju MOL (pdf) in k vlogi predložiti dokazila o upravičenosti do pridobitve brezplačne vozovnice.

Upravičenec vlogo z dokazili predloži v Potniškem centru LPP, Slovenska 56, Ljubljana v zaprti kuverti oziroma jo lahko pošlje po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1001 Ljubljana.

O  vlogi  upravičenca bo pristojni organ odločil v tridesetih dneh od dneva vložitve popolne vloge. 

Na podlagi pozitivne odločbe pristojnega organa MOL izroči prevoznik upravičencu brezplačno vozovnico. Vozovnica je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega potniškega prometa znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana.

Preberite si o pravici o brezplačni vozovnici LPP tudi na spletni strani MOL.

Dodatna pojasnila o pravicah in pogojih za pridobitev brezplačne vozovnice za mestni potniški promet v Ljubljani si lahko preberete tu.

Brezplačen prevoz za območje 2. in 3. - glej člen 28.a Splošni prevozni pogoji

O pravici do pridobitve brezplačne vozovnice na podlagi vloge upravičenca odloča pristojni organ občine, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče.

Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice v sosednjih občinah.

Pravice in pogoji za pridobitev brezplačne vozovnioce za mestni potniški promet v Ljubljani - dodatna pojasnila.

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj