Delno oblačno
  • -4 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
23. Januar 2018 - 23:30

01 474 08 00

Skupščina in 16. redna seja Sveta ustanoviteljev

Danes so se sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so sprejeli poslovne načrte Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini za leto 2018, se seznanili z informacijo o poslovanju za obdobje januar –november 2017 ter imenovali direktorico družbe Javni holding Ljubljana za naslednji mandat. V nadaljevanju je zasedal Svet ustanoviteljev, ki je med drugim na predlog Snage sprejel Program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018 ter Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.